HOE WERKT HET?

English Text Below

Stap 1

Bedenk wat je wil verkopen en controleer of dit legit is, wij accepteren geen bootleg producten. Tip: doe wat onderzoek naar gemiddelde vraagprijzen.

Stap 2

Pak in wat je gaat verkopen. Verpak het in doorzichtig inpakpapier als je het onbeschadigd terug wil hebben wanneer het niet verkocht is. GEEN VERSHOUDFOLIE (dit wordt door ons geweigerd). Tip: Verkoop opeenlopende volumes van een manga als één set.

Stap 3

Maak een account aan in onze database en voeg je producten voorafgaand aan de conventie toe.

NB:

Je kan maximaal 48 producten aanmelden voor verkoop. Elk product valt in een bepaalde categorie, deze geef je via een drop-down menu aan bij het aanmelden. Het “origin” veld is vooral handig voor bezoekers die vragen of er van “serie XXX” spullen aanwezig zijn.
Dus tip: vul het origin veld altijd in! Als het niet geheel duidelijk is wat je verkoopt, of wanneer je opmerkingen hebt bij je product (zoals bijvoorbeeld meerdere speciale kaarten in een setje pokemon kaarten) vul dan ook het “description” veld in. Het “language” veld is vooral bij doujinji of andere dicht verpakte manga een handig veld om in te vullen. Prijzen mogen alleen in hele of halve euro’s ingevoerd worden.

Stap 4

Na het aanmaken van de producten in de database kan je de gegenereerde labels stevig op je ingepakte producten plakken. Print de benodigde labels door op de knop “print labels” te drukken. Er opent zich een nieuw venster met een printopdracht voor de labels. Het kan zijn dat je de schaal moet aanpassen om alle labels goed zichtbaar te krijgen. Knip de labels los en plak deze rondom vast met doorzichtige tape/plakband. Zorg dat de barcode goed scanbaar is. (Een enkel plakbandje overleeft het niet tijdens een 2~3-daags graai-festijn)

Print OOK de lijst met je producten door op “print list” te drukken.

Stap 5

Neem alles (je gelabelde producten EN een geprinte productlijst) mee naar de conventie en breng dit vanaf twee uur vóór openingstijd van de Bring en Buy naar de Bring en Buy stand toe. De tas waar je het in meeneemt kunnen wij niet voor je achter houden, houd hier rekening mee.

Op de eerste dag van de conventie hervat de inname van producten drie uur na opening van de de Bring en Buy.

Stap 6

Circa twee uur vóór het sluiten van de Bring en Buy kom je jouw niet verkochte spullen weer halen in een zelf meegebrachte tas. Je ontvangt dan van ons het geld van alles wat wel verkocht is minus 10% die wij inhouden als service.

Step 1

Think about what you want to sell and check if it’s legit, we do NOT accept bootleg products. Suggestion: research beforehand what a good asking price for your product might be.

Step 2

Wrap your product(s) in see-through wrapping paper if you want to guarantee to retreive the product(s) undamaged when unsold. We DO NOT accept cling film as an acceptable wrapping paper. Suggestion: sell consecutive volumes of a manga/series as a whole set.

Step 3

Create an account in our database and add your products before the convention starts.

NB:

You can submit up to 48 products for sales at the convention. Every product has it’s own specific category wich you can choose from in the drop-down menu. The “origin” field is there to help buyers find products from specific series. So make sure to fill in that field when you want to sell your products 😉 
When it’s not totally clear what you are selling when looking at it from the outside or when you have remarks about the product (example: at least 3 shiny cards in this pokemon cards deck), please fill in the “description” field. For doujinji or other media you can use de “language” field to let buyers know in what language they are buying your product.

Step 4

After adding the products to the database you can finally add sturdy labels to your packed products. Print the labels by pressing “print labels”. A new window will open with a printorder. You might need to adjust the scale to fit all the labels. Cut the labels and use clear tape to fully enclose the label onto your product. (A single piece of tape will NOT hold out a whole weekend). Make sure the barcode is able to be scanned without issues.

Also print the productlist by clicking “print list”.

Step 5

Bring everything (the labeled products AND the printed productlist) to the Bring and Buy stand two hours before opening of the Bring and Buy. The bag/box you use to transport your product(s) will not be kept at the Bring and Buy stand. Thank you for your consideration.

On the first day of the convention we will resume the acceptance of your product(s) three after opening of the Dealerroom.

Step 6

Approximately two hours before closing, you can pick up your unsold product(s). Remember to bring a bag. You will receive the money of the products sold. 10% will be kept as commission fee.